Regulamin


WSTĘP

Ta strona używa cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

data aktualizacji regulaminu 18.10.2011

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego freelove.com.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.freelove.com.pl Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.   Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem e-mail biuro@freelove.com.pl

 

Portal przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie nie mają prawa rejestracji i użytkowania, wyświetlania zawartości portalu. Logując się na stronie użytkownik oświadcza iż jest pełnoletni i dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu oraz ,że w żaden sposób nie został przymuszony do akceptacji niniejszego regulaminu

- Użytkownik oświadcza iż nie będzie korzystał ze strony w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach, a wszystkie materiały przesyłane, transmitowane lub udostępniane przez portal nie będą: naruszały praw osób trzecich, praw autorskich, znaków towarowych lub patentów, nie będą obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby, nie będą naruszały prawa do prywatności dowolnej osoby lub jej praw publicznych, nie będą stanowiły jakiegokolwiek zagrożenia wobec osób i mienia, nie będą naruszały prawa Rzeczypospolitej Polskiej ani innych porozumień międzynarodowych.Użytkownik Rejestrując konto w serwisie freelove.com.pl oświadcza iż wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez serwis freelove.com.pl podanych podczas rejestracji i w trakcie użytkowania serwisu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz.U. nr 133 z 1997r).

- Użytkownik gwarantuje iż nie będzie korzystał z portalu w celu zastraszania lub nękania innych osób i nie będzie podejmował działań które miałyby na celu uszkodzenie, przeciążenie lub pogorszenie stanu działania portalu.- Uzytkownik Rejestrując konto w serwisie freelove.com.pl wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych, reklamowych, informacyjnych czy marketingowych oraz wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych oraz reklamowych w postaci wiadomości e-mail.

- Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta i zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich danych dostępowych do portalu. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swoich danych dostępowych do portalu osobom trzecim.-Każdy użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały umieszczone na swoim profilu w serwisie freelove.com.pl

-Zabronione jest podczas rejestracji w serwisie freelove.com.pl umieszczanie w loginie wszelkich danych kontaktowych - takie konta zostaną automatycznie blokowane.

-Wszelkie próby uzyskania dostępu do konta Użytkownika przez osoby trzecie powinny być natychmiast zgłoszone do Administratora portalu. Portal nie odpowiada za żadne straty dotyczące Twojej osoby spowodowane poprzez nieautoryzowane użycie Twojego konta jednak Użytkownik może być odpowiedzialny za straty dotyczące Portalu lub innych osób spowodowane takim nieautoryzowanym użyciem.

- Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas rejestracji konta i oświadcza że nie będzie podszywał się pod inne osoby. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych umieszczonych w portalu za każdym razem kiedy taka zmiana następuje.- Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż, wszelkie treści lub też inne informacje które zamieszcza w Portalu nie są poufne i są wyłączną własnością Portalu.

 

ZABRANIA SIĘ

- publikacji materiałów, których nie są właścicielami lub nie posiadają oni zgody na ich publikację- publikacji materiałów łamiących Polskie prawo tj. materiały łamiące prawo osób trzecich, materiały rasistowskie, materiały nawołujące do przemocy, materiały nawołujące do nietolerancji i nienawiści, zdjęć lub filmów o zabarwieniu erotycznym czy pornograficznym z udziałem zwierząt lub dzieci oraz innych materiałów łamiących Polskie prawo

-używania wulgaryzmów

- obrażania innych użytkowników serwisu- umieszczania danych kontaktowych w innych miejscach niż do tego wyznaczonych

- umieszczania w miniaturce profilu zdjęć wulgarnych, niecenzuralnych

- umieszczania danych osobowych osob trzecich 

- umieszczania materiałow z nazwą innych stron internetowych

- umieszczania w goracych ogłoszeniach tresci reklamujacych seks za wynagrodzeniem

- umieszczania w goracych ogłoszeniach tresci obrazliwych czyjekolwiek uczucia

- umieszczanie w gorących ogloszeniach tresci niezgodnych z prawem

UŻYTKOWNIK ma prawo do:

- korzystania z serwisu w sposób nie łamiący zasad tego serwisu

- dodawania, modyfikowania zdjęć, filmów (robiąc to oświadczasz że jesteś ich autorem lub właścicielem i posiadasz zgodę na ich publikowanie)

-modyfikowania i usuwania danych zapisanych w serwisie w dowolnym momencie

-zablokowania dostępu innym użytkownikom (wybranym lub wszystkim) do swoich zdjęć ,filmów

-Wypowiadania się w tematach grup na dowolny temat jednak nie obrażając innych użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji

-tworzenia grup dyskusyjnych nie obrażając innych użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji-komentowania ,oceniania treści innych użytkowników o ile opcja ta nie będzie przez nich zablokowana i nie obrażając innych użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji

-wykupienia konta VIP uprawniającego do szeregu dodatkowych opcji

- udziału w rankingach ,konkursach organizowanych przez freelove.com.pl

- Tworzenia włsnych blogow  z ankietami na dowolny temat  jednak nie obrażając innych użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji

- Wypowiadania sie w blogach swoich oraz innych uzytkowników na dowolny temat  jednak nie obrażając innych użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucj

- decydowania o rozwoju portalu poprzez udzial w ankietach ,blogach,grupach  tworzonych przez admina portalu oraz wypowiadania sie w nich jednak nie obrażając innych użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji

 - udzialu w chacie z kamerkami ,wypowiadania sie oraz transmisji video jednak nie obrażając innych użytkowników ani nie łamiąc obowiązującego prawa oraz szkalowania osób trzecich i instytucji

 

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA :


-że jest jedynym właścicielem wszelkich praw do publikowanych przez siebie za pośrednictwem Portalu treści , lub ma wyłączne prawo lub licencję do tych treści.-że wyraża zgodę na to by publikowane przez niego materiały wchodziły w skład bazy danych Portalu i były prezentowane na stronach Portalu.- Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony lub zniszczenia dowolnych treści, które naruszają niniejsze warunki.

 

-że zapoznal się z polityką prywatnosci zamieszczonego na stronie pod adresem internetowym : http://www.freelove.com.pl/ privacy-policy/portalu i akseptuje w calości jego treśc co poswiadcza rejestrując się w portalu  freelove.com.pl 

 

ADMINISTRATOR

 

- Administrator Portalu ma prawo w dowolnym momencie zadac potwierdzenia wiarygodnosci profilu jesli uzna to za 

wlasciwe dla społecznosci portalu przy czym Administrator nie jest w żaden sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować Uzytkownika .

- Administrator Portalu ma możliwość żądania potwierdzenia wiarygodności wstawianych przez Użytkownika zdjęć, przy czym Administrator nie jest w żaden sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować wstawione przez Użytkownika zdjęcie.

- Właściciel Portalu który korzysta z treści publikowanych przez użytkownika zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym Regulaminie , nie będzie zobowiązany do wypłacenia Użytkownikowi honorarium autorskiego lub innego wynagrodzenia za korzystanie z publikowanych przez Użytkownika treści.

- Administrator zapewnia sobie wyłączne prawo do decydowania o stosowności materiałów publikowanych w Portalu,

- Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów opublikowanych przez Użytkownika w Portalu

-Administrator moze bez uprzedzenia i podania przyczyny usunąc profili uzytkownika jesli uzna jego dzialanie za szkodliwe dla serwisu 

 -Administrator nie odpowiada za tresc goracych ogloszen oraz za skutki powstale w wyniku powziecia informacji z takich ogloszen,jednoczesnie administrator ma prawo do usuniecia goracego ogloszenia jesli uzna ,ze jest ono niezgodne z polityka serwisu bez podania przyczyny i w kazdej chwili

-Administrator nie odpowiada za wykorzystanie przez inną osobe niz własciciel adresu email jezeli wszedl w jego posiadanie bez wiedzy wlasciciela, do rejestracji w portalu

-Administrator nie udostepnia nikomu danych email

PŁATNOŚCI

-rejestracja w serwisie jest płatna choć płatność ta może być zawieszona dla wybranych użytkowników oraz w okresach promocyjnych

-płatnosc za aktywację konta jest jednorazowa a dalsze korzystanie z serwisu jest bezpłatne

-Administracja serwisu ma wyłączne prawo do decydowania o okresach promocyjnych

- Administracja serwisu ma wyłączne prawo do decydowania którym użytkownikom może być zawieszona płatność za rejestracje

- w serwisie można dodatkowo wykupić konto VIP uprawniające do szeregu dodatkowych opcji dostępnych w portalu-administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu użytkownika bez zwrotu poniesionych kosztów za rejestracje i wykupienie konta VIP

- Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia lub wybrania błędnego numeru sms podczas rejestracji oraz wpisania blednie tresci w wysyłanej wiadomosci przez uzytkownika

- Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia lub wybrania błędnego numeru sms podczas rejestracji VIP oraz wpisania błednie tresci w wysyłanej wiadomosci przez użytkownika 

-Portal nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztow błędnej rejestracji uzytkownika w tym nieprawidłowego wykonania smsa lub przelewu aktywacyjnego

- Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem oraz usługi smsowe przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Cashbill http://www.cashbill.pl/  

 

- Administracja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy spowodowane przez operatorów internetowych i operatorów telefonii komórkowej przyczyniające się do złego funkcjonowania Portalu

- Portal nie jest odpowiedzialny za działania podejmowane przez Użytkownika oraz za wszelkie szkody wynikające z działalności Użytkowników

- Administrator nie gwarantuje ciągłego i bezawaryjnego działania portalu a w szczególności za przerwy w działaniu Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Administratora takich jak problemy dotyczące działania linii telefonicznych, usług i systemów informatycznych, serwerów i łącz internetowych. Administrator Portalu w żaden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Portalu.

- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały które publikowane są przez Użytkowników Portalu i za straty wynikające z publikacji w.w materiałów

- Użytkownik oświadcza iż ani on ani jego spadkobiercy nie będą wysuwali żadnych roszczeń w stosunku do Administratora portalu wynikających z poniesienia dowolnego uszczerbku lub strat rzekomo wynikających z powodu wykorzystywania dowolnej opublikowanej bądź też przeglądanej na Portalu treści. Użytkownik zgadza się zrezygnować z wszelkich roszczeń i pretensji względem Administratora Portalu, które wynikają z jednorazowego lub ciągłego korzystania z niniejszego Portalu.

- Administracja Portalu zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o funkcjonalnościach oferowanych przez Portal, włączając w to możliwość ich modyfikowania, dodawania lub usuwania bądź też przebudowywania Portalu zgodnie z własnym zamysłem

- Administrator strony nie gwarantuje ani nie obiecuje uzyskania określonych efektów w związku z używaniem strony.

- Administrator portalu nie gwarantuje rzetelności i kompletności i aktualności, braku błędów, braku złośliwego oprogramowania w kodzie strony. Użytkownik świadomy jest niebezpieczeństwa i wszelkich skutków jakie przynosi ze sobą korzystanie z Portalu. Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia własnego komputera poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń na swoim komputerze chroniących go przed wirusami, niechcianym oprogramowanie, i innym szkodliwym oprogramowaniem.

-Administracja serwisu freelove.com.pl ma prawo do do usuwania oraz blokowania kont łamiących regulamin portalu. Administrator może bez podania przyczyny usunąć materiały lub profile, które wg niego łamią lub naginają regulamin serwisu lub Polskie prawo.

-Administracja serwisu freelove.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa lub praw autorskich poprzez użytkowników portalu frelove.com.pl.-Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub moralne poniesione przez użytkowników serwisu.

-Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanego logowania do profilu osób trzecich w skutek zastosowania niewystarczająco skomplikowanego hasła do profilu lub innych rażących zaniedbań bezpieczeństwa ze strony użytkowników.-Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulamin w każdym momencie bez konieczności informowania użytkowników oraz bez podania przyczyny

-Administracja zastrzega sobie prawo do zlikwidowania portalu w kazdej chwili bez podania przyczyny

- W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie opublikuje aktualny tekst Regulaminu na łamach Portalu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją nowego regulaminu. W gestii użytkownika leży bieżące śledzenie regulaminu w celu zapoznania się z wprowadzanymi zmianami. Administrator informuje użytkowników portalu o zmianie regulaminu poprzez wskazanie daty jego ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia portalu.

- W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

- Za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu Administrator portalu freelove.com.pl może nałożyć czasową blokadę na konto Użytkownika lub też może usunąć jego konto i zablokować danemu Użytkownikowi dostęp do portalu. W szczególnych przypadkach Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyna i poinformowania Użytkownika o tym fakcie.

- Użytkownik może skasować swoje konto samodzielnie, albo zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administrator w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

 

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA ,ZE ZAPOZNAŁ SIĘ I ZROZUMIAŁ TREŚĆ REGULAMINU W CAŁOŚCI ORAZ ,ŻE AKCEPTUJE W PEŁNI WSZYSTKIE JEGO POSTANOWIENIA

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w aktualnej wersji pod adresem http://www.freelove.com.pl/regulations/

Jeżeli masz wątpliwości lub pytania związane z regulaminem zapraszamy do kontaktu poprzez zakładkę kontakt http://www.freelove.com.pl/contact/